Home - Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Sportwijzer.nl spant zich in om de inhoud van de website regelmatig met de grootste zorg te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De informatie, inclusief de content is aangeleverd door derde partijen op hun verantwoordelijkheid. Sportwijzer.nl beschikt derhalve niet over de middelen om deze informatie te verifiëren.

Sportwijzer.nl onthoudt zich binnen de wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de website en voor de gevolgen van elke actie/beslissing die genomen wordt op basis van de geleverde informatie.


Beveiliging gegevens
Sportwijzer.nl is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de website van Sportwijzer.nl wordt gemaakt.


Rechten op aangeboden informatie, producten en/of diensten.
De website en de inhoud daarvan wordt beheerd door Sportwijzer.nl. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de aangeboden informatie, producten en/of diensten berusten bij Sportwijzer.nl dan wel haar licentiegevers en/of partners. Het is niet toegestaan om de informatie, producten en/of diensten die op of via de Website worden aangeboden te verveelvoudigen, te bewerken, aan het publiek ter beschikking te stellen of commercieel te exploiteren.

Sportwijzer.nl houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om materialen en teksten, die door bezoekers van de website geplaatst worden (bijvoorbeeld via de interne berichten) van de website te verwijderen, indien openbaarmaking daarvan naar het oordeel van Sportwijzer.nl in strijd is met relevante wet- of regelgeving, inbreuk pleegt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.


Wijzigen van dit privacy statement
Sportwijzer.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Hosting: XL-Data Hosting | Development & SEO: Korebrits Internet Solutions
Aangeboden door www.SportWijzer.nl